Klubnyheder

Referat fra generalforsamling

1. maj 2020, 22.13


Referat for generalforsamling 

Kolding KFUM Floorball

Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 18.00

Pulzion, Peter Tofts vej 21, 6000 Kolding 

1.     Valg af dirigent og referent.

Diregent: Christian Callesen.

Referent: Carina Becker.

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formand (Mikkel) fremlagde bestyrelsens beretning. Beretning er indsat sidst i referatet. 

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Kasserer (Michael) fremlagde regnskab

·       Indtægter har været faldende, primært pga. manglende afholdelse af skolernes floorballdag.

·       Udgifter til halleje har været stigende, som primært har været pga. flere træningstimer i hallen.

·       Indkøb af udstyr har også været en stor post.

Regnskab godkendt.

4.     Fastsættelse af deltagerbetaling.

Bestyrelsen indstiller til følgende kontingentsatser for næste sæson:

Ungdom: 750.- pr. sæson. Dette er en stigning på 50.-

Motionister/MIX: 900.- pr. sæson. Det er en stigning på 75.-

Senior (division): 1800.- pr. sæson. Dette er et nyt kontingent til det nyoprettede herrer divisionshold. 

Bestyrelsen ønsker med kontingent stigninger følgende: For ungdom er det med henblik på at honorere trænere for deres arbejde de lægger i klubben, mens man på senior siden ønsker stigningen ift. udgifter ved stævner og turneringer og betaling af dommere.

Samtidig vil der fremadrettet være en stigning i prisen for brugen af holdsport. Den udgift ønsker klubben at afholde, mod en lille stigning i prisen på kontingenterne.

Stigningerne blev godkendt på generalforsamlingen.

5.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Kasserer (Michael) fremlagde budgetforslag

Budgetforslaget blev gennemgået og godkendt.

6.     Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen

1.     Formand. 

Klaus Ravn er stoppet som formand.

Klubben indstiller Mikkel Retsby.

Mikkel blev enstemmigt valgt som formand.

2.      Valg af kasserer. 

Michael, var ikke på valg.

3.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Carina var ikke på valg.

Susanne var ikke på valg.

Hans Boye, på valg og modtager genvalg (hvis ikke andre stiller op).

Hans Boye blev enstemmigt valgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1.     Christian Callesen på valg og stiller ikke op.

Klubben indstillede Dennis Bronée.

2.     Plads 2 (åben)

Dennis blev enstemmigt valgt som 1. suppleant, mens 2. suppleant stadig er en åben plads. Skulle der være nogle aktive i klubben eller forældre, som kunne have lyst, kontakt da venligst bestyrelsen.

9. Valg af revisor

1.     Ole Dam Søndergaard på valg og stiller ikke op.

2.     Klubben indstiller Christian Callesen.

Christian Callesen blev enstemmigt valgt som revisor.

10. Eventuelt.

Corona situationen blev drøftet og bestyrelsen holder sig orienteret og vil komme med en udmelding, hvis der kommer påbud i klubben. Vi opfordrer til at holde spillere hjemme fra træning, hvis man er forkølet og hoster.

 

Ad. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år. 

Bestyrelsens beretning 2020

 

Efter fremgang de seneste sæsoner med vækst i antal spillere på ungdom og senior, har vi i det forestående år mistet en hel del spillere og er gået fra 112 til 72 aktive medlemmer i den forgangene sæson.        .

Vi har derfor i bestyrelsen måtte tænke på alternativer, for at ændre dette, så vi også i fremtiden kan tilbyde floorball til både ungdom og senior. Et af de tiltag vi for nyligt har taget i brug er, at tilbyde gratis træning frem til sommer for U9 spiller, da denne årgang (2011-2012-2013) er klubbens akilleshæl og klubbens mål er at dette kan generere en håndfuld spillere til den kommende sæson.

Andre tiltag har været fællestræning for vores U9/U11 og U13 ligeså for at kunne bibeholde de spillere vi har i klubben. Der har været afholdt møde med forældre grundet trænersituationen for det kommende år og der arbejdes stadig på en løsning heraf til den kommende sæson.

På kampsiden har vores ungdom deltaget i U13 og U17 mellembane turneringen, hvor der både har været plads til sejre og nederlag, men alt i alt giver det erfaring, som disse spillere kan tage med videre.

Vores U9/U11 deltager stadig jævnligt i de mange KidzLiga stævner med stor succes rundt om i vores region.

Og sidst men ikke mindst har vores senior-mix også været ude til enkelte stævner i DGI-regi, og har et stævne på ”hjemmebane” lige om hjørnet, med deltagelse af både dame- og herrehold.

Til den kommende sæson har klubben enkelte udfordringer med trænere til specielt de mindste U9 spillere. Der har været afholdt møde med forældre grundet trænersituationen for det kommende år og der arbejdes stadig på en løsning heraf til den kommende sæson. Men mon ikke det lykkes alligevel at få trådende til at finde sammen? Det håber vi med nye tiltag.

Men hvad bringer fremtiden så? Jo, klubben har fået forespørgsler fra tidligere seniorspillere i klubben, om det ikke var på tiden at få et divisionshold til Kolding igen, og det har bestyrelse reageret positivt på. Med en kerne af oprykkede U17 spillere og enkelte senior-mix spillere samt udefra kommende, er det med glæde at vi fra sommer 2020 tilbyder 2. divisions floorball I Kolding igen.

Der ligger dog stadig noget arbejde i dette, da klubben skal ud og finde en kommende træner for holdet, men vi er næsten i mål med en kandidat.

Samtidig arbejdes der i bestyrelsen på at lave enkelte arrangementer, som kan være med til at bidrage til klubben økonomisk. Disse er stadig i støbeskeen, men vi kan løfte sløret for at det har noget med ungdomstæve og skolerne i Kolding at gøre. 

En stadig vigtig del af klubbens økonomi bundet op omkring vores ”Sommercamp” som vi i år har været nødt til at andre datoen på, så dette bliver afholdt i uge 32. Dette er et tilbud for 8-13- årige drenge og piger der vil prøve en anden slags sommerferie med fokus på fællesskab, hygge og sammenhold. 

Samtidig må vi igen slå et slag for at der er behøv for hjælp udefra til de enkelte udvalg der er i klubben - heriblandt sponsorudvalget. Når vi går regnskabet igennem, er der et stort fedt 0 på den konto og med andre opgaver i bestyrelsen, har de nuværende medlemmer ikke de ressourcer der skal til for at kunne skaffe flere bidrager.

Dette hjælper ikke klubbens økonomi, hvor hovedindtægten består af kontingentkroner, og klubbens udgifter bliver ikke mindre, så derfor har vi som klub brug for folk der, ved nået om sponsorater give en hjælpende hånd i vores sponsorudvalg.

Når vi om lidt skal snakke kontingent er det værd at tage med at klubbens udgifter gerne skulle kunne dække vores deltagelse Danmarksturneringer for U13/U17 og senior, KidzLiga stævner og motionsstævner og derfor er der lagt op til en lille kontingentstigning. Når det er sagt så arbejde vi også med et scenarie hvor vi gerne vil kunne aflønne vores hårdtarbejdende trænere, som ligger mange timer i klubben og samtidig være et attraktivt tilbud for forhåbentlig vores unge spillere, som går med en træner i maven.

Som afslutning vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak for det år der gået. Tak til bestyrelsen for det hårdere arbejder der bliver lavet i kulissen, tak til spillere som er klubbens eksistensgrundlag, tak til forældrene for lån af jeres drenge og piger og ikke mindst tak til de trænere og frivillige som er med til at klubben kan afholde de stævner og vores medlemmer kan gå hjem med et smil på læben over en træning eller kamp. 

På vegne af bestyrelsen.

Tak for ordet!