Vision, Mission og Værdier

Vision og Mission

Vision

Vi vil være den største Floorball klub i Sydøstjylland.

Mission

Vi skal være et attraktivt alternativ til Fodbold og håndbold, for de sportsudøvere som ønsker at dyrke holdsport. Vi skal kunne tilbyde floorball til alle, uanset køn, alder og niveau, samt sikre at alle føler sig velkommen. Vi skal gennem fokus på talentudvikling kunne levere ungdomsspillere som kan integreres på seniorholdene. Vi skal gennem engagement fra spillere, frivillige og forældre være synlige i lokalområdet og støtte op om aktiviteter som kan fremme vores sport eller sundhed generelt.

Støtter op om arrangementer
Kulturnat3
Værdier

Klubånd

Det er vigtigt for os at alle involverede i klubben udviser klubfølelse og klubånd. Dette opnås bl.a. gennem sociale arrangementer, samt opbakning til fælles aktiviteter. Der skal derfor være plads for spillere der har ambitioner, men det er også vigtigt, at der er plads til dem, som bare syntes det er sjovt at spille floorball og trives med, at spille på et lavere rangerende hold.

Engagement

Vi lægger vægt på at både spillere og forældre yder en indsats for klubben, ikke alene i relation til deres hold, men også de fælles aktiviteter, da disse er af stor betydning for klubbens eksistens.

Trivsel

Det er vigtigt for os at alle som er involveret i klubben trives både på og uden for banen. Der er derfor plads til både bredde og elite, samt til at den enkelte kan udvikle sig. Vi respekterer den enkelte person, og tager gerne en dialog om eventuelle problemer eller forbedringsmuligheder for den enkelte eller klubben som helhed.

Fællesskab

Vi lægger vægt på fællesskab, opbygning af varige kammeratskaber og forældreopbakning. Igennem gode oplevelser skaber vi gode minder som rangerer højt for den enkelte når man kigger tilbage.

Kulturnat 2008
Kulturnat8