Områdeansvarlige

Dommeransvarlig
File
Mikkel Edberg Kienle Retsby
22 33 64 26
Turneringsansvarlig
File
Mikkel Edberg Kienle Retsby
22 33 64 26
Sponsoransvarlig
ML
Michael V. Lund
29 89 23 01