Indrapportering af kampresultat og kampprotokol

Indrapportering kan gøres af alle

Kampresultat kan indberettes via en PC eller en smartphone, men kræver at du har kampprotokollen

Log på foreningsportalen: http://mobilresultater.dgi.dk/MatchSearch.aspx

Indtast kamp nr.

Gå til delresultater og upload kampprotokollen (i følgende formater: doc, .docx, .txt eller .pdf. Max 3MB.)

Tryk ”indsend kamprapport”.

Tast herefter periodecifre og tryk gem.

Nu er kampen og kampprotokol blevet registreret og kan ses under http://minidraet.dgi.dk/

Billede
2015-10-24%2013.37.53