Forpligtelser

​Ledelsen og trænerens forpligtelser

Vi forpligter os til at underskrive børneattester på alle trænere og ledere som har med børn og unge at gøre.

Klubbens trænere står som et godt eksempel for ungdomsspillerne og andre medlemmer. 

De er valgt til også at repræsentere klubbens ledelse og holdninger.

Når en leder repræsenterer klubben udadtil, skal denne agere herefter.

Kolding Grizzlies ledelse synliggør løbende mål for klubben.

Kolding Grizzlies ledelse har pligt til at sikre at der stilles de korrekte midler til rådighed, for at mål kan opfyldes, som f.eks. tilbud om træning af de forskellige niveauer i klubben, naturligvis med hensynstagen til klubbens økonomiske situation.

For Kolding Grizzlies er det vigtigt at vinde, men ikke for enhver pris.

​Familien til sportsudøvernes forpligtelser

Når du melder dit barn ind ”melder” du også dig selv ind.

Vi ønsker, at medlemmers familier ligeledes er bekendte med klubbens værdier i forhold til disses opførsel.

Foregå børnene med et godt eksempel (opfør dig som et voksent menneske)

Vi accepter dommerens afgørelser.

Skæld ikke ud på børnene, andre forældre eller ledere.

Vær altid i åben dialog med trænerne.

Respekter altid trænernes dispositioner.

Tag aktivt del i dit barns Floorball liv.

Hjælp til i klubben eller på holdet når det kræves.

Vis respekt for arbejdet i klubben og husk på, at det er frivilligt

​Medlemsforpligtelser

Kolding Grizzlies accepterer ikke overtrædelse af alm. dansk lovgivning i relation til klubinventar eller medlemmer. Herunder enhver form for vold eller tyveri.

Kolding Grizzlies accepterer ikke diskrimination af race, køn, handicap eller udseende.

Alle tager sig pænt af nye medlemmer, der kommer til klubben og hjælper dem til rette og hjælper dem med at forstå spillereglerne.

Et medlem byder altid gæster og modstandere pænt velkommen i klubben.

En god klubkammerat respekterer sine kammerater såvel som sine modstandere og udtaler sig aldrig nedsættende om dennes kvaliteter.

Vi accepter dommerens afgørelser.

Alle medlemmer skal bidrage til et positivt fællesskab.

Medlemmerne deltager aktivt i klubbens aktiviteter, træning mv.

Medlemmerne hjælper til ved klubbens arrangementer. Disse er en vigtig del af klubbens image og økonomi.

Ved deltagelse i holdturnering har man pligt til selv at sørge for transport og deles om udgifterne. Kan dette ikke efterleves kan man ikke spille på et af klubbens hold.

Vi husker at melde afbud til træneren.

Vi møder altid til tiden.